"No Water, No Life. No Blue, No Green!"

Sylvia Earle

sky-plasticheroes.jpg
the Blue Bottle - het beste alternatief

GRATIS DRINKWATER

Het klinkt ongeloofwaardig maar het is echt waar! Als houder van zo’n originele Blue Bottle vul je bij elk officieel watertappunt je waterfles GRATIS met water van de beste kwaliteit. Zo’n watertappunt is te herkennen aan het ‘the best water quality’ logo.

De waterdragers!

Op elke ‘Gratis drinkwater’ locatie werken we nauw samen met de lokale overheid, organisaties, bedrijven en NGO’s. De promotie van de drinkwaterkwaliteit, informatie over de [on]zin van fleswater, het verminderen van het zwerfafval én afvalstromen en verlagen van de carbon footprint zijn ons gezamenlijk doel.

Gratis vullen!

Het gaat om de bewustwording; dat je niet alleen moet roepen maar ook moet doen! Ons project werkt alleen als iedereen echt samenwerkt en zijn steentje bijdraagt. Daarom zeggen wij "Niet lullen maar gratis vullen!" Voor een gezonde en leefbare wereld,. Nu en in de nabije toekomst!

Waterpunten