Waterpunten

sky-plasticheroes.jpg
the Blue Bottle - de oplossing van een groeiend probleem

Terugdringen afvalstroom! 

Het Caribisch gebied kent geen statiegeldsysteem voor plastic flessen en met recycling is pas recent een start gemaakt. Veel flessen komen daardoor nog in het huisvuil, de stortplaatsen of de natuur terecht. Het terugdringen hiervan geeft automatisch ook veel minder zwerfvuil in de natuur én het water.

Samen schoon!

Minder zwerfafval geeft direct een betere leefomgeving voor alle dieren en de mensen. Verschillende organisaties werken hiervoor samen om dit te realiseren. U als gebruiker van de originele Blue Bottle en alle partners met de watertappunten op het eiland werken hier indirect aan mee.  

Verlagen carbon footprint!

Mineraal-, of fleswater legt duizenden kilometers per vrachtwagen/trein en containerschip af voor het hier in de koelkast staat. Alles bij elkaar een enorme belasting voor het milieu; van het oppompen van het water tot de productie van de waterflessen en het transport naar het eiland.